Nếu bạn đã đăng ký dùng thử GetResponse MIẾN PHÍ 30 ngày và đang đăng nhập vào trong hệ thống của GetResponse. Công việc đầu tiên giống như bạn lên kế hoạch cho chiến dịch Email Marketing là phải biết tạo chiến dịch mới(Create Campaign) trong GetResponse:

Xác định vị trí trường có nhãn chiến dịch ở phần giao diện Dashboard của bạn ở góc trên bên phải của tài khoản phần Your current campaign: nhấp vào mũi tên xuống để hiển thị danh sách thả xuống, sau đó nhấp vào tạo chiến dịch mới Create Campaign.

create-campaign-getresponse.edu.vn

Tạo chiến dịch mới Create Campaign trong GetResponse

Nhập vào tên chiến dịch mới. Xin lưu ý rằng tất cả các tên chiến dịch phải là duy nhất, có nghĩa là họ không thể tồn tại trong bất kỳ tài khoản trong hệ thống GetResponse. Tên chiến dịch phải từ 3-64 ký tự (từ a-z chữ thường, số và “_”).

nhap-ten-chien-dich-getresponse-create-campaign

Nhập tên chiến dịch trong GetResponse

Một chiến dịch là một tập hợp các thông điệp gửi đến một nhóm quy định của địa chỉ liên lạc. Chiến dịch có thể bao gồm hai loại thông điệp:

- Newsletters – Bản tin: thời gian gửi thông điệp vào một ngày cụ thể
Autoresponder messages – Thông điệp trả lời tự động: các thông điệp được gửi theo kịch bản hoặc dựa trên các hành động được thực hiện bởi khách hàng.

Trên đây là hướng dẫn Làm thế nào để tạo một chiến dịch mới(Create Campaign) trong Getresponse? Nếu bạn nào chưa có tài khoản GetResponse thì hãy đăng ký dùng thử MIỄN PHÍ 30 ngày để trải nghiệm công cụ tuyệt vời này.

dang-ky-getresponse-mien-phi

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ GETRESPONSE MIỄN PHÍ 30 NGÀY

admin

Facebook Page